Eksempel på DigiCat-støttet prosjekt

Eksempel på DigiCat-støttet prosjekt

Med støtte fra DigiCat har John Gjerde fått utarbeidet en animasjonsvideo og en VR-versjon av sin nye løsning for rengjøring av borestrenger. Denne forklarer både hvordan løsningen fungerer og hvilke fordeler den gir i forhold til tidligere løsninger. Mer effektiv rengjøring, mindre vedlikehold og økt sikkerhet er noen av disse. VR-modellen gjør det mulig å studere løsningen på nært hold med bruk av VR-briller.

Dette eksempelet viser litt av hva DigiCat kan brukes til, som ett av fem nasjonale testsentre i Katapult-ordningen til Siva. Vårt senter er det eneste med fokus på testing i en digital verden. Med ÅKP som operatør tilbyr DigiCat testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping, utvikling av digitale tvillinger og autonome løsninger til alle næringer.

Tilbudet strekker seg gjennom hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt. Kundene kan får hjelp til å teste og validere ideer, konsepter og produkter i en digital verden. Senteret tilbyr også rådgiving og opplæring i samarbeid med de fremste kompetansemiljøene nasjonalt og internasjonalt.

I testsenteret vil du bli kjent med det nyeste innen industriell bruk av digitale tvillinger, og virtuell og forsterket virkelighet som verktøy for å akselerere innovasjonsprosesser. Her vil du få en innføring i sentrale begreper og teknologier som spenner fra modellering og Cyber Security til «agile»- og simuleringsbaserte designprosesser, slik at du raskt kan utvikle og optimalisere ditt produkt og din bedrift.

Gjennom Siva-fondet er det også mulig å få tilgang til finansiering knyttet til kjøp av tjenester fra DigiCat. Maksimalt støttebeløp er 250.000, og maksimal støttesats er 75 prosent. For kunden tar det ned risiko og kost knyttet til å få testet ut både teknologiene og egne produkter. DigiCat bistår i søknadsprosessen om det er ønskelig. Det gjelder selvfølgelig også assistanse til å finne andre kilder for risikoavlastning, slik som Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller EU.