ESG-kurs med gode tilbakemeldinger
Kristin Rørhus i Remøy rederi.

ESG-kurs med gode tilbakemeldinger

– Gjennom denne kursrekken ble bærekraftarbeidet konkretisert. Dette med ESG føles gjerne litt diffust, men nå har vi fått konkrete verktøy og hjelpemidler. I tillegg har vi fått eksempler slik at vi vet hva vi har å jobbe med.

Dette sier Kristin Rørhus i Remøy rederi. Hun var en av dem som deltok på det første kullet i ÅKP sin kursrekke om ESG. Bedrifter fra ÅKPs marine klynge, NCE Blue Legasea, var pilotdeltakere i dette første kullet. NCE Blue Legasea leder «Verktøykasse for bærekraft»-prosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt med BH4S (Business Hub For Sustainability) og Fremtidslaben. Prosjektet har som hovedfokus å arbeide fram praktiske verktøy for bærekraftarbeid for marin og biomarin næring i regionen. Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sparebanken Møre finansierer prosjektet.

Vil ha konkrete resultater

Kursrekken er utviklet av ÅKP og bærekraftsansvarlig Heidi Nakken. Som ÅKP-ere ellers er hun opptatt av at tiden bedriftene legger inn i å delta på kurs, skal gi konkrete resultater og noe matnyttig for bedriften.

– Det handler om å gjøre ting riktig fra start. De fleste styrer vil nå ha bærekraft inn i årsrapporten. Åpenhetsloven og Likestillings- og diskrimineringsloven har allerede krav om rapportering. Gjør vi alt i riktig rekkefølge og setter ting inn i det store bildet, så unngår man dobbeltarbeid, får bedre oversikt og bedre omdømme. Et kinderegg rett og slett, sier Heidi.

Hun har tatt etter- og videreutdanning i Kapasitetsbygging for miljøledelse og bærekraft hos NTNU i Ålesund. Heidi legger vekt på at vår region har noen av de fremste kapasitetene innen bærekraft. Annik Magerholm Fet hos NTNU har vært en pioner på dette området, og skrev sin doktorgrad om temaet allerede for 25 år siden. NTNU har et sterkt miljø på dette området og Fet har en hånd på mange av lærebøkene om temaet.

– Det har vært utrolig lærerikt å få innsikt i Fet sin metodikk, og det bruker jeg også inn i dette kurset. Det vi kan telle kan vi både rapportere og forbedre. Alt vi jobber med skal være sporbart, målbart og mulig å følge over tid. Det som er vanskelig å telle, må vi finne gode måter å måle på, sier Nakken.

– Vi må over i praktisk arbeid

Bedriftene i pilotkullet jobbet med sin egen bedrift som case, steg for steg med vesentlighetsanalyser og ESG-rapportering.

– Når vi kommer ut på den andre siden etter tre samlinger, så er målet at man skal ha en mye klarere oversikt over vegen videre, retning og arbeidsmetode for å komme i mål. Man skal ha kunnskap om hva ESG innebærer, juridisk og praktisk, samt kunnskap om hvordan ESG påvirker egen bedrift. I tillegg skal man ha kommet langt på et ESG-regnskap for egen bedrift, forklarer Heidi.

Hun har hatt en god sparringpartner i Wenche Uksnøy, klyngeleder for NCE Blue Legasea:

– Misjonsfasen og bærekraftkonferanser for oppvåkningens skyld er på hell, vi må over i praktisk arbeid, sier Wenche.

Matnyttig

Nettopp dette er det mye som tyder på at deltakerne i pilotkullet opplevde. Tidligere nevnte Kristin Rørhus i Remøy rederi forteller at hun etter kursrekken føler seg langt tryggere på hvor bedriften hennes skal ta tak i arbeidet med ESG. Dette er en oppfatning hun deler med en annen deltaker, Per Magne Eggesbø i Ramoen AS.

– Kursrekken har fått åpnet øynene opp for mange problemstillinger. Vi har litt å jobbe med når vi kommer tilbake til bedriften, slår han fast, og legger til:

– Vi har jobbet en hel del med dette fra før, og har faktisk fått laget en rapport som viser utslippene våre per kilo fisk vi fisker. Nå vil vi bygge litt videre på det og få en mer komplett rapport på ESG. Etter kursrekken har vi mer innsikt og ideer til hva vi kan gå videre med.

Også hos omega3-produsenten Epax opplevde de kurset som matnyttig. En av dem som deltok, Iver Lande Kvalsvik, sier det slik:

– Epax har gjort mye hele tiden, men det er fint å jobbe i et tverrfaglig kollegium med andre kursdeltakere og få belyst en del sider man kanskje ikke har tenkt over. Da slipper vi å gjøre arbeidet to ganger. Når kursholder har en mal som er veldig god kan den brukes, og vi kan implementere den til å passe vår bedrift. Dette var et ekstremt matnyttig kurs.

 

Iver Lande Kvalsvik.

 

Per Magne Eggesbø i Ramoen AS.

 

Bærekraftansvarlig Heidi Nakken holder ESG-kurs i ÅKP. På det første kullet samarbeidet hun med NCE Blue Legasea, her ved klyngeleder Wenche Uksnøy.

 

Samtale rundt bordet under en av samlingene til ESG-kurset i ÅKP Idélab.