Fiskarprosjektet «Fra fartøy til marked» knyttet bånd i verdikjeden

For å skape tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi gjennomført samlinger mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet.

En viktig faktor for å oppnå økt lønnsomhet i fiskerinæringen er god kommunikasjon og samhandling i hele verdikjeden. Dette kom også tydelig frem da våre nettverkssamlinger «Innovasjon og utvikling i fiskeflåten – fra fartøy til marked» ble gjennomført. Ved å arrangere faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, omsetningssystemet, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser ønsker vi å bidra til økt samhandling.

Vi kan ikke vite hva andre ønsker fra oss, og andre kan ikke vite hva vi kan tilby hvis vi ikke snakker med hverandre. Mangel på kommunikasjon kan føre til både misforståelser, og at vi går glipp av viktig innovasjon og verdiskaping. For å bidra til tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi derfor gjennomført to samlinger i Ålesund/Giske der vi har invitert til dialog mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet. I løpet av samlingene ble flere gode ideer diskutert, både for å forbedre arbeidet om bord, og for å sikre at industrien på land får råstoff av riktig kvalitet. Dette er ideer som vi tar med oss videre.

Aha-opplevelser for fiskere på markedstur

NCE Blue Legasea tok fiskere med til Barcelona for å lære om marked, merkevarebygging, utvalg av produkter og teknologi innen sjømatnæringen.

Nysgjerrigheten var til å ta og føle på da fiskerne samlet seg foran fiskediskene i den spanske storbyen. Metervis med lekkert dandert fersk sjømat av førsteklasses kvalitet strålte mot oss. For kvalitetsbevisste fabrikksjefer- og formenn var dette et syn de aldri vil glemme. Som fiskere opplevde de nå en felles yrkesstolthet med fiskehandlerne bak diskene i Barcelona. Og det stoppet ikke ved fiskediskene. Langs veggene var kjølevegger og fryseskap med en uendelighet av sjømatprodukter i alle varianter.

Norge ligger etter
Selv om Norge er en stor fiskerinasjon så er vi langt fra på samme nivå når det gjelder sjømatutvalget som spanjolene. Derfor var det veldig relevant å ta med fiskerne til Spania. I tillegg til omvisning i supermarkedenes fiskedisker og på fiskemarkedene, fikk fiskerne møte Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og organisasjonen FEDEPESCA som organiserer spanske sjømatbedrifter. Slik fikk vi dannet oss et godt oversiktsbilde over forholdet mellom Norge og Spania, samt hvilke trender som gjelder.

Spanjolene spiser i snitt 24,8 kg sjømat per år, mens vi nordmenn konsumerer i underkant av 20 kg sjømat per år. Selv om det er et fantastisk utvalg av sjømat i butikkene går sjømatkonsumet blant spanjolene ned. Pandemien har påvirket folks spisevaner, og leveranser av sjømat på døra fra de tradisjonelle fiskehandlerne har vokst frem som et populært alternativ. Dette lærte vi på vår markedstur til Spania.

Deltok på verdens største sjømatmesse
Å forstå forbrukertrender og muligheter i markedet er viktig hvis vi skal henge med blant verdens største sjømatnasjoner. Eksportørleddet besitter mye informasjon som kan være nyttig for fiskerne å vite om. For å skjønne det totale omfanget av sjømat deltok vi sammen med fiskerne på verdens største sjømatmesse, Seafood Expo Global/Seafood Processing Global. Messen ble avholdt i Barcelona og fremstod som et flott internasjonalt utstillingsvindu for sjømat- og utstyrsleverandører. Norske bedrifter var hjertelig til stede med stands og personell. Det foregikk en hektisk møtevirksomhet mellom leverandører og kunder som fiskerne fikk ta del i.

Ekstra motivasjon
Tilbakemeldingene fra både rederi og fiskerne som har deltatt på samlingene er at dette er et opplegg som bør videreføres, og som mange innen næringen vil ha utbytte av å delta på. Miksen av besøk og kunnskapsdeling hos utstyrsleverandører, fiskeindustri og virkemiddelapparat hjemme i Norge og markedsturen med fiskebutikker, god mat og deltakelse på sjømatmesse frister til gjentakelse.

For rederiene, utstyrsleverandørene og virkemiddelapparatet er det en viktig tilbakemelding fra fiskerne at samtlige som deltok nå har blitt mer motivert til å jobbe med utviklingsprosjekter i fiskerinæringen enn de var før samlingen.

Mange å takke
NCE Blue Legasea ønsker å takke både fiskerne og alle bedriftene som sammen har delt av sin kunnskap gjennom det faglige programmet: C Food Norway, Arctic Bioscience, Bluewild, Firmenich Bjørge Biomarin, Surofi – Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Brødrene Sperre, Optimar, Møreforsking AS, Innovasjon Norge, FHF Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd, RFF Møre og Romsdal fylkeskommune, ÅKP/ DigiCat, Norges Sjømatråd og Fedepesca.