Klyngesamling – GC Rieber VivoMega åpnet dørene

Klyngesamling – GC Rieber VivoMega åpnet dørene

I slutten av september samlet vi medlemmene innenfor omega-3 og marin ingrediensindustri til klyngesamling i Kristiansund. Mange av våre medlemmer tok turen, hvor vi blant annet ble invitert inn på omvisning i fabrikken til GC Rieber VivoMega AS.

I samarbeid med GC Rieber VivoMega AS samlet vi i slutten av september over 60 klyngemedlemmer til klyngesamling i Kristiansund. Denne samlingen rettet seg mot omega-3 og marin ingrediensindustri og vi satte søkelyset på verdikjeder og nye muligheter innenfor ingrediensindustrien.

Programmet gikk over en og en halv dag og første post på programmet var omvisning i fabrikken til GC Rieber VivoMega AS. GC Rieber åpnet dørene for oss og inviterte oss inn i sine produksjonslokaler. Dette satte en fin ramme for samlingen hvor samarbeidsmuligheter var et sentralt tema. Å ha denne type medlemmer som byr på seg selv er en uvurderlig ressurs i klyngesamarbeidet. Senere samme kveld var det sosial happening og felles middag på Thon Hotel Kristiansund.

Neste dag samlet vi oss i konferanselokalene til hotellet og fortsatte programmet med et fullspekket dags- seminar. Det var et variert program på seminaret, men stigende priser på råvarer og andre innsatsfaktorer, samt bærekraft og sirkulæreverdikjeder var sentrale tema. Vi avsluttet dagen med en panelsamtale hvor næringsaktørene fikk diskutere sentrale tema innenfor samarbeid og verdikjeder.

For 2023 ønsker vi å gjøre mer av denne type aktiviteter og håper andre bedrifter vil åpne dørene for medlemsbedriftene i klyngen. Det har stor verdi å kunne møtes på bedriftene sin «hjemmebane» og vi erfarer at dette gir god grobunn for videre samarbeid og åpenhet i klyngen.