Kunnskapsoverføring på Campus Ålesund

Kunnskapsoverføring på Campus Ålesund

Vi er heldige som har så mange muligheter for kunnskapsoverføring mellom bedrifter, akademia og det offentlige på Campus Ålesund. Studenter og ansatte ved NTNU i Ålesund, Møreforskning, Sintef, Fremtidslaben, Newtonrommet, NMK, OSC, Kongsberg Maritime og flere samarbeider om å ta imot besøk og utveksler informasjon for å sikre kunnskapsformidling, samt fremme hva som foregår i regionen.

Her spiller innovasjonsarenaen en viktig rolle. Studentene ved NTNU i Ålesund benytter arenaen til gruppearbeid, workshops, kickoff og planleggingsmøter. Slik får studentene kontakt med næringslivet og næringslivet får kontakt med dem.

Jevnlig kommer internasjonale delegasjoner på besøk for å bli bedre kjent med Campus, næringslivet i området og regionen for øvrig.

NTNU stiller opp med innhold til mange av våre aktiviteter, som EVU- og energibærerkurs til maritime klyngebedrifter. De stiller dessuten opp som mentorer og foredragsholdere til ÅKP ScaleUp, og vi har gjennomført flere filminnspillinger og forum med interessant innhold for alle på Campus. Vi er takknemlige for dette verdifulle samarbeidet.