Land møter hav – samarbeid på tvers av landbruk, havbruk og fiskeri
Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler Land møter hav, knipset under klyngesamlingen vår i Kristiansund i september.

Land møter hav – samarbeid på tvers av landbruk, havbruk og fiskeri

Prosjektet er et samarbeid mellom klyngene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North. Målet er å styrke norsk bioøkonomi og bidra til bærekraftig innovasjon og industriutvikling på tvers av grønn og blå sektor. Satsningsområdene er bedre utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff, nye fôrråvarer og økt sirkularitet i bionæringene.

Norge er i startgropen av en omlegging fra lineære til sirkulære verdikjeder. Økt sirkularitet avhenger av samarbeid mellom de grønne og de blå bionæringene. Land møter hav bidrar med å løfte industriutfordringer og legge til rette for innovasjon på tvers av industriaktører og forskning.

Prosjektutvikling på tvers
I 2022 har prosjektet fått rigget og finansiert et prosjekt som tar for seg blåskjell som fôr til kylling. Et samarbeid mellom havbruk og landbruk, som tar sikte på å høste næringsstoffer (N, Ph og C) fra havet, og bringe de tilbake i landbruket gjennom fôr. Vi er involvert i en søknad til Grønn plattform, som handler om å utvikle hele verdikjede for tare.

Politisk påvirkning
I tillegg har Land møter hav bidratt inn i prosjektet BioDigSirk, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima og miljødepartementet og Mat og landbruksdepartemetet. Prosjektet har anbefalt åtte tiltak for hvordan Norge skal bli et foregangsland innen en grønn sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi – kartlegging og kompetanse
Land møter hav er involvert i prosjektet Sirksjø – et kartleggingsprosjekt i regi av Norce. Det kartlegger status for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen, både havbruk og fiskeri. Dette gir oss et godt grunnlag for å kunne bidra med relevant og spisset kompetanseutvikling inn i de blå næringene.

Vil du vite mer? Kontakt Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler Land møter hav, på +47 98251376, elise@klosser.no