Nemonoor valgt som en av Europas digitale innovasjonshubber (EDIH)

Nemonoor valgt som en av Europas digitale innovasjonshubber (EDIH)

Tidlig i november var det formell oppstart på Nemonoor, et nasjonalt senter for kunstig intelligens (KI) som skal gi tilgang til kunnskap, testsentrene og nettverket som næringslivet trenger for å lykkes med å ta kunstig intelligens i bruk.

Nemonoor består av åtte norske selskaper med bred ekspertise. Dette er ÅKP/DigiCat, DigitalNorway, Institutt for Energiteknikk (IFE), NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF og Smart Innovation Norway. Disse aktørene utgjør et team av eksperter som gir veiledning om hvilke tjenester som vil være egnet for å hjelpe deg med å bygge den nødvendige kompetansen og utnytte mulighetene innen KI.

KI er en generisk teknologi som kan anvendes på mange ulike områder. Nemonoor fokuserer på Helse, Energi, Smarte byer og Produksjon. ÅKP/DigiCats primære rolle er å bidra i kvalifisering av kundecase og levere testtjenester rettet mot de to siste områdene, i særdeleshet de som er knyttet til regionens blå næringer.

EDIH er et tiårig program, og Nemonoor er delvis finansiert gjennom Norges engasjement i EUs Digital Europe Programme, så flere av tjenestene tilbys derfor gratis eller til en redusert pris.