Nordic Lipid Forum – industri og forskere samlet i Ålesund

Nordic Lipid Forum – industri og forskere samlet i Ålesund

12.-15. Juni 2022 var over 120 eksperter, forskere og industrirepresentanter fra hele verden samlet i Ålesund for å dele kunnskap og siste nytt fra forskning knyttet til fett og lipider. I samarbeid med Nordisk Lipid Forum oppsummerte NCE Blue Legasea symposiet i en film og delte kunnskap fra samlingen gjennom våre kanaler og nettverk. Mange klyngebedrifter deltok på konferansen som er et viktig knutepunkt for det nordiske fagmiljøet innenfor lipidområdet.

I en årrekke har Nordisk Lipid Forum samlet fagekspertise og industri fra hele verden til konferanse.

Forumet ble formelt stiftet i 1969. Den viktigste aktiviteten for forumet er å bygge nordisk samarbeid innen lipid-området. Anvendt forskning og teknologi for industriell nytte innenfor lipidområdet, fett og oljer løftes frem. Der er spesiell fokus på nordiske råmaterialer som fisk, andre marine oljer, rapsfrøolje, camelina og linfrøolje. Nettverket vil være en koblingsarena for nordiske og internasjonale møter, jobbmuligheter i akademia og forskningsinstitusjoner og/eller industri. I tillegg vil forumet bidra til ideutveksling og informasjonsspredning, samt øke synligheten til nordisk industri og forskning på lipid feltet. Sist, men ikke minst ønsker man å inspirere talenter til videre kompetansebygging i lipid vitenskap og utvikling. Dette er i tråd med vår klynges fokus på kompetansebygging i nedslagsfeltet for våre bedrifter, og vårt bidrag til samarbeidet og sponsing av Nordic Lipid Forum sine aktiviteter får god respons hos klyngebedriftene.