Nordvestlandets viktigste kapitalmarkedsdag
Arrangørene representert ved Elisabeth Solvang (ÅKP), Christian Olav Balsnes (Converto), Målfrid Linde (Nordea), Håvar Risnes (ÅKP) og Øyvind André Akslen (BDO).

Nordvestlandets viktigste kapitalmarkedsdag

Investormatch er et arrangement for vekstbedrifter som er klar for å ta et steg videre, og som trenger å hente kapital. I 2022 hadde vi ekstra fokus på å få fatt i de store, utenlandske investorpengene. Vi ønsket å vise hvordan internasjonal investorkapital kan øke verdiskapningen i vekstselskap, i alle vekstfaser. Noen ganger kan det være riktig å tenke litt større.

– Når folk møtes oppstår det magi. Gjennom Investormatch bygger vi nye kraftkoblinger, som forhåpentligvis fører til vekst, kanskje i global skala. Internasjonale investorer kan både sikre vekst og minimere risiko.

Disse ordene kommer fra Håvar Risnes i ÅKP, som er initiativtaker og arrangør av Investormatch.

Årets Investormatch gikk av stabelen 23. mars med over 80 deltagere. Gode samarbeidspartnere var Nordea, Converto og BDO.

– ÅKP har skapt en fantastisk arena gjennom Investormatch, sier gründer Unni Grebstad i Ocean Visioneering, og legger til:

– For oss som har startet selskap og utvikler ny teknologi samtidig som vi er avhengig av å hente kapital for vekst var dette en perfekt møteplass hvor vi kunne få lære om prosessene, både fra andre spennende vekstselskap som har vært gjennom den samme reisen som vi skal, og også fra ulike typer investormiljø, sier en entusiastisk Grebstad.

Hun var en av gründerne som fikk presentere sin vekstbedrift under arrangementet.

Alt i alt tror vi likevel dette sitatet fra Unni Grebstad er talende for årets arrangement:

– Utrolig inspirerende, og vi sitter igjen med at vi sikkert bør tenke enda større enn vi har gjort tidligere, og tenke globalt tidlig både når det gjelder kapital og marked.

Håvar Risnes.

 

Unni Grebstad.

 

Arne Tonning.