Nyttig erfaring fra medlemstur til Island
Margareth til høyre på bildet sammen med Grete Hansen Aas fra NTNU.

Nyttig erfaring fra medlemstur til Island

NCE Blue Legasesa var 7.-10. juni på medlemstur på Island. Målet med reisen var å få økt innsikt i hvordan det jobbes på Island med 100 prosent utnyttelse av fiskeråstoff, utveksle erfaringer og lære av hverandre.

I samarbeid med våre klyngevenner på Island, Iceland Ocean Cluster, hadde vi satt sammen et variert program som inkluderte møter, bedriftsbesøk og deltakelse på konferansen Fish Waste for profit og fiskerimessen Icelandic Fisheries Exhibition. Viktig var det også å tilbringe tid sammen, utveksle erfaringer og lære av hverandres tverrfaglighet.

– Vi har fått høre og se hvordan noen av de islandske aktørene utvikler, produserer, markedsfører og selger høyverdige produkter basert på bærekraftig restråstoff fra fiskeriene. Dette tar vi med oss i vårt videre arbeid for å øke verdi også i Norge, sier R&D manager Margareth Kjerstad i C Food Norway.

Samarbeid for 100 prosent utnyttelse
16 representanter fra elleve medlemsbedrifter deltok på turen til Island.

Første dag på Island fikk Blue Legasea sine medlemmer høre hvordan The Iceland Ocean Cluster jobber for å nå målet om 100 prosent utnyttelse av fisken og verdiskaping på Island og internasjonalt. Klyngens misjon er å skape verdier ved å koble entreprenørskap, forretningsutvikling og kunnskap i de marine næringene – både innen villfisk og oppdrettsnæringen.

– Vi legger til rette for entreprenørskap og innovasjonsprosjekter. Ved å koble folk og selskaper med tradisjonell fiskerikompetanse med helt andre typer mennesker med bakgrunn som salg, markedsføring og innovasjon jobber de for å utnytte fisken – alt fra tradisjonelle matvarer til høyverdige produkter som kosttilskudd, kosmetikk og medisiner, sier Dr. Thor Sigfusson, gründer og styreleder i The Iceland Ocean Cluster.

– Vi kobler tradisjonell teknologi med ny teknologi for å skape vekst i de marine næringene. Utfordringen er at den globale sjømatindustrien dumper nærmere ti millioner tonn fullt brukbar fisk i havet eller bruker det i landfyllinger.

– Vi kan gjøre det bedre enn det, sier Sigfusson, som kan fortelle at på Island benyttes 90 prosent av fisken, mens det globalt kun benyttes om lag 54 prosent av fisken.

Mange spennende bedrifter
På Island fikk vi møte mange spennende bedrifter.

Brim, ett av Islands største sjømatselskaper for hvitfisk og pelagisk fisk, med om lag 750 ansatte.

Primex, et marint bioteknologiselskap som siden 1999 har utviklet, produsert og markedsført ulike produkter og merkenavn knyttet til kitin og kitosan, basert på skall fra reker fisket i Nord-Atlanteren.

Selskapene Codland og Marine Collagen som samarbeider med flere fiskeriselskaper om full utnyttelse av hvitfisk, herunder å hente ut kalsium og kollagen fra sidestrømmer fra hvitfiskproduksjon.

Hos Haustak hf på Reykjanes utenfor Reykjavik fikk vi se hvordan de med moderne produksjonsutstyr tørker ulike fiskeprodukter fra torskehoder og rygger til hele fisker. Haustak spesialiserer seg på tørking av fiskeprodukter for det nigerianske markedet.

Presenterte klyngens arbeid på konferansen Fish Waste for profit
Konferansen i Reykjavik samlet 120 internasjonale deltagere fra industri, forskning og akademia for å se etter løsninger for 100 prosent bruk av marine ressurser. Klyngeleder Wenche Uksnøy var med i programmet og holdt et innlegg med tema «Innovative technology unleashing fish waste value potential».

Deltok på fiskerimesse
Vi besøkte også den islandske fiskerimessa Icelandic Fisheries Exhibition. Dette er liten fiskerimesse sammenlignet med vår egen Nor-Fishing, men en fin mulighet til å møte islandske leverandører og kunder i tillegg til utstillere også fra andre land, inkludert Danmark, Norge og Færøyene.

På messa fikk vi også et hyggelig gjensyn med to av våre egne medlemsbedrifter som hadde egne utstillinger, Optimar og Baader.