StepUp – et ÅKP program «on the road»
Arild Eiken fra Sparebank 1 SMN, som er finansiør av kullet.

StepUp – et ÅKP program «on the road»

Endringer skjer i dag raskere og raskere, og vi i ÅKP må hele tiden utvikle programmene våre for å være relevante.

Dette var utgangspunktet for at vi i mai 2022 lanserte ÅKP StepUp – et avklaringsprogram for utvikling og vekst. Programmet er rettet mot vekstorienterte små og mellomstore bedrifter som ønsker bærekraftig og lønnsom vekst.

StepUp er for bedrifter som:

  • Er i vekst
  • Er i marked med høy konkurranse
  • Blir sterkt påvirket av endringer og trender i markedet
  • Står fremfor generasjonsskifte eller omstilling

StepUp-programmet består av fire fysiske dagsamlinger i tillegg til én til én-rådgivning. ÅKP har et sterkt samarbeid med kommunene i regionen gjennom partneravtalen Regionalt Partnerskap, og har derfor utviklet dette programmet slik at det kan tas med ut på veien. I løpet av 2022 hadde vi samlinger både i Sykkylven, Stranda, Fjord, Herøy, Ulstein og Ørsta i tillegg til Ålesund. Dette gjorde det lettere for bedriftsledere i en hektisk hverdag å delta.

— Det som er så flott med StepUp er at vi drar ut i regionen og treffer bedriftene der de er. Programmet er et unikt samarbeid mellom Sparebank1 SMN, ÅKP og kommunene. Sammen kan vi få til vekst i lokale bedrifter gjennom et solid forankret program og gjennomprøvd metodikk, sier Per Erik Dalen, CEO i ÅKP.

Gjennom programmet gjør deltagerne opp status på hvor de er i dag, og hvilket grunnlag de har for å vokse. De blir utfordret på forretningsmodellen sin og bruk av analyser og metodikk for å skape bærekraftig vekst.

Nyttig innsikt og gode verktøy
En av deltakerne i StepUp i år har vært Sindre Skurtveit, styreleder i Volda Mat. Han fremhever verdien av å jobbe sammen med andre bedrifter.

– Det er lærerikt og berikende å høre hvordan andre bransjer jobber, sier Skurtveit, og legger til:

— Det å jobbe systematisk sammen med teamet i egen bedrift er veien å gå. Vi ser også stor verdi i verktøykassen vi har med oss fra StepUp for å analysere egen bedrift.

Håvard Olsen Stennes, Salgsleder i Vinder (tidligere Aktiv Prosjekt) fra Ørsta har også vært blant deltakerne.

— Vi fikk en større bevissthet rundt viktigheten av megatrender og det å evne å se seg selv litt utenfra. Det er også godt å se at det finnes teori og verktøy som gjør at vi kan jobbe systematisk og analytisk med utfordringene våre, oppsummerer han etter gjennomført program.

Eilev Mo, Nordvestprofil presenterer for mentorer.

 

Randi Irene Helgøy, Helgøy Gartneri.

 

Deltakere, mentorer og fasilitatorer for ÅKP StepUp kull 3.