Touchbase Bærekraft – et fagforum for bærekraftsansvarlige

Touchbase Bærekraft – et fagforum for bærekraftsansvarlige

– Tanken bak dette fagforumet er at vi er gode hver for oss, men enda bedre sammen. Gjennom å møtes, dele og diskutere løfter vi hverandre og blir bedre, sier Heidi Nakken, bærekraftsansvarlig i ÅKP og initiativtaker til Touchbase bærekraft.

Hun peker på at det er ulikt hvordan bærekraftarbeidet er organisert i bedriftene. Noen har en egen bærekraftsansvarlig, andre har lagt oppgaven til HR-leder, HMS-ansvarlig eller kvalitetsansvarlig. Likheten, uansett hvilken tittel man har, er at alle arbeider i et ganske nytt terreng, med mange like begreper og krav til små og store rapporter som man må levere.

– Når vi navigerer i dette landskapet sammen jobber vi smartere og mer effektivt, sier Nakken.

Hun forklarer at Touchbase Bærekraft er et fagforum som deltakerne utvikler sammen, der man deler kunnskap, utfordringer og nyttige verktøy.

– Kanskje har noen vært på et kurs de kan forteller fra eller anbefale, kanskje har noen funnet nyttige hjelpemidler på nettet som de vil dele med andre eller kanskje har noen gjort seg dyrekjøpte erfaringer de vil advare mot. Det å ha bærekraftansvar er nytt i de fleste bedrifter, og en oppgave som hele tiden utvikler og forandrer seg, påpeker Nakken, og legger til:

– Målet er at vi sammen skal gjøre arbeidshverdagen lettere for dem som sitter med bærekraftsansvaret, samtidig som vi løfter det samlede bærekraftarbeidet i hele regionen. Det er unødvendig tungt å finne opp kruttet på nytt hver for seg. Gode hver for oss, enda bedre sammen, sier Heidi Nakken.

Heidi forteller at Touchbase satser på å ha samling åtte til ti ganger per år. Foreløpig er dette avgrenset til halvdagssamlinger som starter med felles lunsj. Samlingene settes opp med tema etter innspill fra medlemmene. Heidi oppfordrer alle som synes dette høres ut som noe for dem til å ta kontakt.