Vi når stadig nye kunder med ÅKP Idélab
Anna With Rødstøl er ansvarlig for ÅKP Idélab.

Vi når stadig nye kunder med ÅKP Idélab

2022 har vært et spennende og hektisk år i ÅKP Idélab, der flere og flere av regionens bedrifter har fått erfare nytten av Idélab-prosessen i sitt strategiarbeid. ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er en ny strategi eller å utforske nye ideer og forretningsmuligheter basert på bedriftens behov.

Nye impulser til strategiarbeid
HAV Group har en visjon om en bærekraftig fremtid til sjøs. De ønsker å bidra til den globale grønne energiomstillingen og akselerere skiftet mot nullutslipp med innovative løsninger og avanserte produkter. I ÅKP Idélab utforsket selskapet markedsmuligheter innenfor digital funksjonalitet. Gjennom prosessen samlet HAV Group representanter fra ledelsen, kunder, FoU-aktører og mulige samarbeidspartnere.

Vi ønsket å teste ut Idélaben hos ÅKP i strategiarbeidet vårt med digital funksjonalitet. Metodikken, måten å arbeide med oppgaver på og tilfanget av kompetanse fra eksterne fagmiljøer ga oss et nytt perspektiv og nye impulser til å videreføre strategiprosessen, forteller Gunnar Larsen, CEO i HAV Group.

Brukte Idélab fra Elverum
En annen Idélab-kunde er EM Prosjekt, som er tilknyttet ÅKPs inkubatornettverk. Det Elverums-baserte selskapet leverer byggetekniske konsulenttjenester. Selskapet har opplevd stor etterspørsel etter deres tjenester i flere deler av landet, og nå vurderer de å utvide sitt nedslagsfelt også til Sunnmøre. I den forbindelse ønsket de å jobbe systematisk som team med markeds- og vekstavklaring. Siden selskapet har kontor i Elverum, har prosessen blitt gjennomført ved hjelp av digitale løsninger.

– Sammen med ÅKP har vi jobbet målrettet for å forankre arbeidet med videre vekst i alle ledd i organisasjonen før vi tar neste steg. Vi har på under et år vokst fra én til åtte medarbeidere og to kontorlokasjoner og ser virkelig verdien i å få støtte i videre vekst av en aktør som ÅKP. Vi skal nå gjennom en ny runde i januar med ÅKP som vi gleder oss stort til, sier daglig leder i EM Prosjekt, Emil Korsbrekke.

CEO i HAV Group ASA, Gunnar Larsen. Dette bildet er tatt under ÅKP-IMD Summit i november, hvor Larsen også var med.