Vi reiser ut i verden

2022 ble året for å ta fart og reise ut i verden igjen. Flere av prosjektene og aktivitetene som vi i NCE Blue Legasea ønsket å gjennomføre under pandemien, men som av naturlige grunner ble stoppet, kunne nå endelig gjennomføres i fysisk forstand. Vårt fokus på å bygge relasjoner, forståelse og kunnskap i vår verdikjede for å posisjonere bedriftene mot nye markeder og ny vekst slo godt an hos partnerne som mer enn gjerne har deltatt på våre tilbud. Som konsekvens av reiser, konferanser og messedeltagelser både til Island, Spania, Sveits og i Norge har nye prosjektideer funnet grobunn og nye samarbeid er blitt etablert. Vi opplever at verdikjedeorganiseringen til Blue Legasea får forsterket betydning i et nytt geopolitisk landskap der kortere forsyningskjeder og redusert risiko er viktig. Det er derfor med stor iver vi går 2023 i møte. Prosjektteamet vil gjøre alt vi kan for at bedriftene i klyngen skal finne verdi i klyngesamarbeid og lykkes med videre vekst.