Den maritime klyngekonferansen 2022
God stemning hos publikum under Den maritime klyngekonferansen. / Good atmosphere in the audience during the Maritime Cluster Conference.

Den maritime klyngekonferansen 2022

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra mange av de rundt 250 deltakerne som var til stede under årets klyngekonferanse. I filmen, sier blant annet Lill Tømmerdal i Regatta:

– Klyngekonferansen er et samlingspunkt. Vi treffer mange her som kan være samarbeidspartnere selv om vi kanskje er konkurrenter. Vi drar synergier av hverandre.

Christian Utvik i Vard er også klar på hva klynga og klyngekonferansen betyr, han uttaler dette i filmen som summerer opp konferansen:

– På Sunnmøre er klynga ekstremt viktig! Alle er nødt til å være med sammen og dra lasset. Å møtes på slike møteplasser som dette, er kjempeviktig.

Nytt av året under klyngekonferansen var at det ble arrangert Afterparty med servering av mat, drikke og underholdning i ÅKP Innovasjonsarena. Det var stas med et fullstappet lokale og muligheter for videre samtaler og prat etter at konferanseprogrammet var over.

 

The Maritime Cluster Conference 2022
We received very good feedback from many of the approximately 250 participants who were present during this year’s cluster conference. In the film, Lill Tømmerdal in Regatta says, among other things:

– The cluster conference is a gathering point. We meet many people here who can be partners, even though we may be competitors. We draw synergies from each other.

Christian Utvik in Vard is also clear about what the cluster and the cluster conference mean, he states this in the film summarizing the conference:

– On Sunnmøre, the cluster is extremely important! Everyone has to come together and carry the load. Meeting at such meeting places as this is extremely important.

A new supplement to the conference this was an afterparty with food, drink and entertainment served in the ÅKP Blue Innovation Arena. It was great with a packed room and opportunities for further conversations and chats after the conference program was over.