Read more about the article Den maritime klyngekonferansen 2022
God stemning hos publikum under Den maritime klyngekonferansen. / Good atmosphere in the audience during the Maritime Cluster Conference.

Den maritime klyngekonferansen 2022

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra mange av de rundt 250 deltakerne som var til stede under årets klyngekonferanse. I filmen, sier blant annet Lill Tømmerdal i Regatta: – Klyngekonferansen…

Fortsett å leseDen maritime klyngekonferansen 2022
Read more about the article Vertskap og representasjon
Jan Christian Vestre i front da det ble tatt gruppebilde under besøket hos GCE Blue Maritime Cluster i mai./ Jan Christian Vestre in front when a group photo was taken during the visit to the GCE Blue Maritime Cluster in May.

Vertskap og representasjon

GCE Blue Maritime-klyngen representerer en komplett verdikjede for skipsbygging og skipsdrift, noe som gjør oss til en populær bidragsyter når det gjelder å være målbærer for klyngen, samt bidra med…

Fortsett å leseVertskap og representasjon
Read more about the article Markeder og eksport
Guillaume Bonnesoeur fra Innovasjon Norge og Bente Storhaug Dahl fra Waveoil var blant dem som presenterte under rederiseminaret om New Blue Technologies ved SMM Hamburg./Guillaume Bonnesoeur from Innovation Norway and Bente Storhaug Dahl from Waveoil were among those who presented during the shipping seminar on New Blue Technologies at SMM Hamburg.

Markeder og eksport

Relevant kompetanse og innovative teknologier må også tas ut i markedet. Gjennom flere prosjekter har klyngen blant annet jobbet med: Nasjonalt eksportråd (NER) Deltar i den maritime arbeidsgruppen for NER…

Fortsett å leseMarkeder og eksport
Read more about the article Kompetanse og ekspertise
Claire Blackett i IFE var en av dem som holdt innlegg i kurset om kjernekraft på skip./ Claire Blackett in IFE was one of those who gave a presentation in the course on nuclear power on ships.

Kompetanse og ekspertise

Vårt bidrag til høyere kompetanse i klyngen gjennom 2022 har vært å bygge sterkere og mer robuste organisasjoner ved å tilby kurs, opplæring og workshops om rettslige temaer, markedsutvikling og…

Fortsett å leseKompetanse og ekspertise
Read more about the article Innovasjonsprosjekter og FoI-arbeid
Hans Petter Hildre fra NTNU i Ålesund presenterer Møre Ocean Lab under Ocean Week i mai./Hans Petter Hildre from NTNU in Ålesund presenting under Ocean Week in May.

Innovasjonsprosjekter og FoI-arbeid

Blue Maritime-klyngen leder og koordinerer for tiden flere prosjekter på vegne av den maritime næringen, her ved noen eksempler: Møre Ocean Lab – «Skaparkraft»: Som en del av hovedprosjektet for…

Fortsett å leseInnovasjonsprosjekter og FoI-arbeid