Et skråblikk på 2022

Ole-Johnny Ødegaard (prosjektleder), Wenche Uksnøy (klyngeleder) og Janita Arhaug (prosjektleder) har studiotrening i ÅKP Studio, med et skråblikk på året som har gått.

Start video

Wenche Uksnøy, klyngeleder, oppsummerer 2022:

Vi reiser ut i verden

2022 ble året for å ta fart og reise ut i verden igjen. Flere av prosjektene og aktivitetene som vi i NCE Blue Legasea ønsket å gjennomføre under pandemien, men som av naturlige grunner ble stoppet, kunne nå endelig gjennomføres i fysisk forstand. Vårt fokus på å bygge relasjoner, forståelse og kunnskap i vår verdikjede for å posisjonere bedriftene mot nye markeder og ny vekst slo godt an hos partnerne som mer enn gjerne har deltatt på våre tilbud. Som konsekvens av reiser, konferanser og messedeltagelser både til Island, Spania, Sveits og i Norge har nye prosjektideer funnet grobunn og nye samarbeid er blitt etablert. Vi opplever at verdikjedeorganiseringen til Blue Legasea får forsterket betydning i et nytt geopolitisk landskap der kortere forsyningskjeder og redusert risiko er viktig. Det er derfor med stor iver vi går 2023 i møte. Prosjektteamet vil gjøre alt vi kan for at bedriftene i klyngen skal finne verdi i klyngesamarbeid og lykkes med videre vekst.

Fiskarprosjektet «Fra fartøy til marked» knyttet bånd i verdikjeden

For å skape tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi gjennomført samlinger mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet. En viktig faktor for å oppnå økt lønnsomhet i fiskerinæringen er god kommunikasjon og samhandling i hele verdikjeden. Dette kom også tydelig frem da våre nettverkssamlinger «Innovasjon og utvikling i fiskeflåten – fra fartøy til marked» ble gjennomført. Ved å arrangere faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, omsetningssystemet, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser ønsker vi å bidra til økt samhandling.…
Klyngesamling – GC Rieber VivoMega åpnet dørene

Klyngesamling – GC Rieber VivoMega åpnet dørene

I slutten av september samlet vi medlemmene innenfor omega-3 og marin ingrediensindustri til klyngesamling i Kristiansund. Mange av våre medlemmer tok turen, hvor vi blant annet ble invitert inn på omvisning i fabrikken til GC Rieber VivoMega AS.…

Nyttig erfaring fra medlemstur til Island

NCE Blue Legasesa var 7.-10. juni på medlemstur på Island. Målet med reisen var å få økt innsikt i hvordan det jobbes på Island med 100 prosent utnyttelse av fiskeråstoff, utveksle erfaringer og lære av hverandre. I samarbeid med våre klyngevenner på Island, Iceland Ocean Cluster, hadde vi satt sammen et variert program som inkluderte møter, bedriftsbesøk og deltakelse på konferansen Fish Waste for profit og fiskerimessen Icelandic Fisheries Exhibition. Viktig var det også å tilbringe tid sammen, utveksle erfaringer og lære av hverandres tverrfaglighet. – Vi har fått høre og se hvordan noen av de islandske aktørene utvikler, produserer, markedsfører og selger høyverdige produkter basert på bærekraftig restråstoff fra fiskeriene. Dette tar vi med oss i vårt videre arbeid for å øke verdi også i Norge, sier R&D manager Margareth Kjerstad i C Food Norway.…

En komplett marin klynge

fartøy
+ 1
prosess /
ingrediens industri
1
kompetanse /
utstyrsleverandører
1
rederi
1

Pet food – nye markedsmuligheter for marint råstoff

På bestilling fra våre medlemmer har vi i 2022 fokusert mer på markedsmulighetene innenfor pet food-segmentet. Vi har hatt flere aktiviteter knyttet til dette fokusområdet, og gjennom året har våre medlemmer fått økt kompetansen og knyttet til seg sterke nettverk innenfor pet food.…

Nordic Lipid Forum – industri og forskere samlet i Ålesund

12.-15. Juni 2022 var over 120 eksperter, forskere og industrirepresentanter fra hele verden samlet i Ålesund for å dele kunnskap og siste nytt fra forskning knyttet til fett og lipider. I samarbeid med Nordisk Lipid Forum oppsummerte NCE Blue Legasea symposiet i en film og delte kunnskap fra samlingen gjennom våre kanaler og nettverk. Mange klyngebedrifter deltok på konferansen som er et viktig knutepunkt for det nordiske fagmiljøet innenfor lipidområdet.…
Land møter hav – samarbeid på tvers av landbruk, havbruk og fiskeri

Land møter hav – samarbeid på tvers av landbruk, havbruk og fiskeri

Prosjektet er et samarbeid mellom klyngene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North. Målet er å styrke norsk bioøkonomi og bidra til bærekraftig innovasjon og industriutvikling på tvers av grønn og blå sektor. Satsningsområdene er bedre utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff, nye fôrråvarer og økt sirkularitet i bionæringene.…

2022 i bilder