Et skråblikk på 2022

Arne Monsholm (seniorrådgiver) og Bjørn Aase Dimmen, (leder for DigiCat), har studiotrening i ÅKP Studio, med et skråblikk på året som har gått.

Start video

Bjørn Aase Dimmen, leder, oppsummerer 2022:

Digital testing av fysiske operasjoner

Det finnes nesten ingen grenser for hva som kan testes ut i testsenteret DigiCat. I 2022 har vi for eksempel testet ut kreftsvulster i en menneskekropp. Digitalt, selvsagt. Det er fint å tenke på at vårt testsenter kan ha gjort et ørlite steg på vegen mot å løse kreftgåten. Et annet eksempel på hva DigiCat har blitt brukt til i 2022 er å teste ut ny havneinfrastruktur og arealplanlegging i forbindelse med produksjon og transport av hav-vindmøller. Vår digitale testing av fysiske operasjoner korter ned utviklingstid, kutter kostnader og tar ned risiko for våre kunder. I DigiCat kan du prøve og feile, uten store konsekvenser. Dette er uendret fra i fjor. På tampen av året i 2021 skrev vi at interessen for digital testing er økende, og det ser vi fortsatt. Kostnadene ved å teste fysisk blir stadig høyere, samtidig som den digitale testingen i mange tilfeller er mer nøyaktig. Bare fantasien setter grenser for hva vi kan brukes til. Kanskje er det din bedrift som kommer med det neste prosjektet.

Norsk katapult er en ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Katapultsentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle, prototype, test, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med lavere risiko.

Start video

Eksempel på DigiCat-støttet prosjekt

Med støtte fra DigiCat har John Gjerde fått utarbeidet en animasjonsvideo og en VR-versjon av sin nye løsning for rengjøring av borestrenger. Denne forklarer både hvordan løsningen fungerer og hvilke fordeler den gir i forhold til tidligere løsninger. Mer effektiv rengjøring, mindre vedlikehold og økt sikkerhet er noen av disse. VR-modellen gjør det mulig å studere løsningen på nært hold med bruk av VR-briller.…
Det gode budskap

Det gode budskap

Vi mobiliserer og sprer det gode budskap. Det hjelper ikke å ha de beste ordningene og flotte fasiliteter hvis bedriftene ikke kjenner til dem. Vi reiser derfor rundt i landet og er med på arrangementer hvor vi treffer bedrifter som er aktuelle…

En serie av kompetanseløft - Forum for IIOT

Sammen med GCE Blue Maritime Cluster og Gagn har vi arrangert flere kurs innen IIOT. Kursene retter seg spesielt mot medlemsbedriftene til Blue Maritime Cluster, men andre kan også melde seg på. …

Virtuell prototyping

Virtuell prototyping er en programvarebasert utviklingsmetode som involverer modellering, simulering og visualisering av et produkt eller systems adferd under reell operasjon.

Etterhvert som produktkompleksiteten øker, vil fysiske prototyper bli flaskehalser i en vellykket produktlansering. Disse flaskehalsene gjør at verdensledende produsenter nå ser på virtuell prototyping og simuleringsbasert design som en mulighet til å sikre økt produktytelse og -kvalitet, til en brøkdel av tiden og kostnadene ved en konvensjonell bygg-og-test tilnærming.

Start video
DigiCat får flere noder

DigiCat får flere noder

Siva har i 2022 jobbet for å få på plass åtte katapult-noder fra Halden i sør til Båtsfjord i nord, hvor fire av disse vil være koblet til DigiCat. Dette betyr enklere tilgang til testfasiliteter og industrikompetanse for bedrifter i samtlige fylker i Norge.…
Nemonoor valgt som en av Europas digitale innovasjonshubber (EDIH)

Nemonoor valgt som en av Europas digitale innovasjonshubber (EDIH)

Tidlig i november var det formell oppstart på Nemonoor, et nasjonalt senter for kunstig intelligens (KI) som skal gi tilgang til kunnskap, testsentrene og nettverket som næringslivet trenger for å lykkes med å ta kunstig intelligens i bruk.…

2022 i bilder

JAN BØRRE RYDNINGEN,
EU-rådgiver

Jan-Børre er ny EU-rådgiver

EU-rådgiveren er en funksjon som jobber på tvers av hele organisasjonen i ÅKP. Bedrifter i hele vårt nedslagsfelt kan bruke rådgiveren.

I 2022 fikk ÅKP ny EU-rådgiver i Jan-Børre Rydningen. De som kjenner til oss fra før vet at Jan-Børre tidligere har hatt andre funksjoner under ÅKP-paraplyen, sist som leder for Digicat. I utgangspunktet hadde ikke Jan-Børre noen planer om å flytte på seg, men da posisjonen som EU-rådgiver åpnet seg var det en mulighet han ikke kunne la gå fra seg.

– Jeg har alltid vært opptatt av innovasjon og mulighetene for å skape, både løsninger og verdier. Hele min yrkeskarriere er preget av det. Jeg kom inn i yrkeslivet som forsker, tok forskningsresultat med meg ut i næringslivet, gikk fra å være systemutvikler til selger og markedsfører i et globalt marked, før jeg gikk tilbake som leder av forskningsinstituttet der jeg startet. Siden flyttet jeg over i virkemiddelapparatet og etter det til ÅKP, hvor jeg har hatt spennende oppgaver i mer enn seks år nå. Men, som Per Erik sa i en samtale for snart et år siden, «Jan Børre, du er en urolig sjel». Og han har nok rett, jeg trives ikke med å gjøre rutinearbeid. Jeg må videre, få nye oppgaver og utfordringer, gjøre ting jeg allerede ikke har gjort. Så da rollen som EU-rådgiver skulle bekles kunne jeg ikke takke nei til å gå inn i den og synes jobben er veldig spennende og utfordrende.

Jan-Børre forteller at hans rolle er å sørge for at bedrifter i ÅKPs nedslagsfelt kan få brukt en større del av europeiske forsknings- og innovasjonsmidler:

– Europa satser store summer på sine forsknings og innovasjonsprogram. Norge også, både nasjonalt og gjennom deltakelse i EU sine program, der Norge som helhet har vært flink å nå opp i konkurransen. Statistikken viser imidlertid at Nord-Vestlandet ligger litt bakpå. Det kan skyldes flere ting, men ikke minst at vi i lang tid har vært svært god på erfaringsbasert innovasjon, og har mindre tradisjon på å utnytte forskningsbaserte resultat. Som EU-rådgiver er min oppgave å bidra til en endring i dette og sørge for at en større del av de europeiske forsknings- og innovasjonsmidlene, og ikke minst resultatene, blir utnyttet av våre regionale næringsaktører. Basert på min innsikt i klyngenes og enkeltbedriftenes spisskompetanse er min oppgave å se muligheter i planlagte utlysninger og prøve å koble disse mot de riktige miljøene og konsortiene, nasjonal og internasjonalt.

Jan-Børre liker at mye av hans tidligere bakgrunn kommer til nytte i den nye rollen:

– Det som er mest spennende er å få bruke min kunnskap og erfaring. Jeg har vært forsker, daglig leder av et IKT-orientert forskningsinstitutt, jeg har utviklet et teknologiselskap til en suksessrik eksportbedrift og har dessuten god innsikt i virkemiddelapparatet, nasjonalt og internasjonal, etter nær ti år i innovasjon Norge. Før det hadde jeg forresten ulike internasjonale roller i regi av Norsk Romsenter. Jeg ser at som EU-rådgiver har jeg bruk for det jeg har lært i alle disse rollene.

Som EU-rådgiver tror Jan-Børre at hans viktigste oppgave er å vise veg:

– Jeg tror det viktigste jeg kan gjøre er å hjelpe bedriftene til å ta riktige valg, og være deres «speider» i jungelen av utlysninger. I Horisont Europa, det programmet med mest penger, er det tusenvis av utlysninger hvert år. Det er ikke hensiktsmessig at alle klyngebedriftene skal bruke tid på å sette seg inn i alt dette. Her kan jeg bidra med å «scanne markedet» og henlede oppmerksomhetene til de riktige bedriftene i forhold til ulike utlysninger. Og det med å finne de riktige bedrifter er et viktig poeng, for å delta i et EU-prosjekt er ikke for alle. De som tror EU er lettjente penger blir skuffet. Nåløyet er trangt, og man må ha en klar strategi og mål utover finansiering for å delta. Men da kan også utbyttet bli bra. For selv om konkurransen er stor vet vi at både Norge og vår region har konkurransekraft.

Samtidig mener Jan-Børre at det er et uutnyttet potensial i EU-midler:

– Det er det helt klart, det viser statistikken. Og selv om jeg primært tar utgangspunkt i mitt nettverk og min kjennskap til enkeltbedrifter i klyngene så er det selvfølgelig ikke slik at jeg tror jeg har full oversikt over alt skjer. Det er viktig at de bedriftene som mener å ha gode prosjektideer selv utforsker mulighetsområdet i EU. De må gjerne ta kontakt med meg. Sammen kan vi kanskje klare å utløse noe av det uutnyttede potensialet.