Et skråblikk på 2022

Slik gikk det da Elisabeth Solvang (leder for strategisk kommunikasjon), Per Erik Dalen (CEO) og Erlend Nybøen Rødal (CFO) skulle ha studiotrening i ÅKP Studio med oppgaven om å se på året som har gått med et skråblikk.

Start video

Per Erik Dalen, CEO, med noen refleksjoner på tampen av året:

Eksportutfordringen må løses

I fjor skrev vi at vi var godt rustet til å møte det nye året på veg ut av covid. Det meste så lyst ut, og vi var klare til å ta fatt. Så endret plutselig alt seg med krigen i Ukraina. Som «hjelper» er det da godt å sitte med et fremtidsrettet, komplett og svært fleksibelt innovasjonsselskap som er klar til å ta de nye utfordringene.

Analyser viser at Norge har tapt betydelige andeler av verdenshandelen de siste 20 årene. Dette er en klar indikasjon på at norsk næringsliv har blitt mindre konkurransedyktig i eksportmarkedene.  Det er først og fremst alvorlig fordi Norge går glipp av verdifulle inntekter. Men det er også alvorlig fordi deltakelse i internasjonale verdikjeder er produktivitetsfremmende i seg selv, og gir tilgang på teknologi, kunnskap og nettverk som igjen skaper høyere produktivitet.

For å løse denne utfordringen er det viktig at vi tenker nytt og annerledes. Det norske klyngeprogrammet har vært en udiskutabel suksess, og klyngeorganisasjonene har opparbeidet en betydelig bredde- og dybdekunnskap på sin del av verdikjeden. Innovasjon Norge arbeider nå med neste generasjon klyngeprogram. Vi håper programmet forsterkes, basert på de gode erfaringene som er høstet.

For å løse eksportutfordringen må vi i tillegg til klyngeprogrammet, tenke nytt. Vi må nå bygge en nasjonal infrastruktur for eksportsatsinger på tvers av industrier og geografier. De aller største bedriftene klarer seg ganske godt på eksportmarkedene på egen kjøl, men for det store grosset av SMB-bedrifter trenger man hjelp for å bli eksportmodne. Denne infrastrukturen må vi nå utvikle.

Den 14. desember 2022 avsluttet næringsminister Jan Christian Vestre virkemiddelgjennomgangen som ble startet av den forrige regjeringen. Vestre lanserte da virkemiddelapparatet 2.0 som skal bidra til flere i jobb, grønne arbeidsplasser, øke investeringene på fastlandet, økt eksport og kutte klimautslippene mot 2050. Implementeringen av 2.0 starter i 2023 og har som hovedhensikt å forenkle virkemiddelapparatet for brukerne. De konkrete tiltakene ble ikke lansert, men vi ser frem til at dette skjer så raskt som mulig og ikke minst at endringene gir den ønskede effekt for brukerne.

ÅKP ble for over tjue år siden etablert på visjonen «Samarbeid for å nå målene». Vi ser frem til å videreføre denne visjonen, og benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid i året som er gått.

Våre tjenester

Idéutvikling

Vi hjelper med å utvikle forretningsideer

Produktutvikling

Vi hjelper med praktisk innovasjon 

Kapital

Vi finner finansiering til ditt prosjekt

Vekstprogram

Vi hjelper deg å oppskalere din bedrift

Klynger og nettverk

Vi bidrar til å utvikle næringsklynger og nettverk

Prototyping og testing

Vi bistår bedrifter med virtuell prototyping og test av løsninger

Kompetanse

Vi legger til rette for kompetanseheving

Forskning og utvikling

Vi kobler din bedrift med de beste forskningsmiljøene

ÅKP i tall

ansatte
1 +
prosjekt
1
medlemsbedrifter og gründere
1
deltakere
1

Forretningsidé​

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging.

Hovedstrategi​

Innovativt samspill i praksis

Verdier

Visjonær, uredd, kompetent, raus og solid

Høydepunkter 2022