Read more about the article Kompetansedeling i dag og rekruttering for framtida
Jannike Tuvik Skarbø. Foto: Ole Ottar Høgstavoll, Vikebladet).

Kompetansedeling i dag og rekruttering for framtida

Arbeidskraft og kompetanse er dei viktigaste ressursane for bedriftene, og tilgang til god kompetanse er avgjerande for bedriftene si konkurransekraft og suksess. MAKOMP er ei satsing for å møte bemanningsutfordringane…

Fortsett å leseKompetansedeling i dag og rekruttering for framtida